Fabrikens historia

Gränsfors var för 1880-90 talet en rätt betydande industriort, en byggd med anor i fråga om både hantverk och kultur. Inte mindre än 12 små-industrier drog nytta av vattenkraften från ån som rinner genom bygden.

Omkring 1871-72 började Carl-Johan Bergström som lärling i byns kakelugnsmakeri vilket senare revs 1930. Det var ett samhälle där hantverkarna var specialisterna och tjänade som bas för vardagens behov. Kakelugnsmakeriet låg utmed ån nedströms från blomkruksfabriken, eller som det hette då ”Krukmakeriverkstaden”.

Efter sin lärlingstid på kakelugnsverkstaden köpte Carl-Johan och sonen Kalle 1908 krukmakeriverkstaden. Carl-Johan tillverkade fat och karotter som formades i gips eller lerformar. Krukor och burkar drejades. Kärlen användes för uppläggning och förvaring. Formarna finns sparade och dagens brukskärl är gjorda efter dessa original.