Gränsfors krukmakare

Sedan 2012 drivs fabriken av nuvarande ägarna Nicklas Bergström och Lisa Engberg.

Nicklas tog 2001 över fabriken efter sin far Hjalmar Bergström som tillsammans med brodern Tage Bergström drev fabriken från 1955 fram till övertagandet 2001.

Hjalmar och Tages far Karl-Johan Bergström och farfar Carl-Johan Bergström köpte tillsammans fabriken 1908 och drev den fram till 1955.