Gränsfors krukmakare

Katarina Gilén och Fredrik Paulsson tog över verksamheten 220101 och har för avsikt att driva vidare krukfabriken i traditionell anda.

Nicklas Bergström tog 2001 över fabriken efter sin far Hjalmar Bergström som tillsammans med brodern Tage Bergström drev fabriken från 1955 fram till övertagandet 2001.

Hjalmar och Tages far Karl-Johan Bergström och farfar Carl-Johan Bergström köpte tillsammans fabriken 1908 och drev den fram till 1955.