Vår tillverkning – leran

Allt i vår produktion görs av inhemsk lergodslera. Den finns i trakten och vi gräver upp och fraktar hem den själv. Så har det alltid varit och är en av anledningarna att tillverkningen placerades här från början.

lergravning

Lergrävning

När vi tar upp lera börjar vi med att skala bort ytskiktet (matjorden) med grävmaskin. Då når man ned till leran som sedimenterats där genom århundradena. Därefter lastas den på lastbil och körs till ett lager på fabriken.

kugghjul

Valsning

Den bearbetning vi gör med leran kallas bråkning. Leran skottas då för hand in i en ”bråk” (kvarn) sedan vidare till ett valsverk med två stora valsar där den sorteras från stenar.

Vatten eller torrlera tillsätts beroende på lerans utgångsläge. Om man gör lera för pressning går den sedan genom en homogenisator. Där pressas den ihop efter att under valsningen smulats sönder. Ur homogenisatorn trycks sedan ämnen ut, som är storleksmässigt förinställda för vilken krukstorlek som skall pressas.

Om man skall göra lera för indrejning, som är den tillverkningsmetod vi har för större storlekar, körs leran efter valsning till ett kar där man blandar i vatten. Därefter trycks den ”dikeskladdiga” leran ut i stora sjok på pallar. Ifrån pallarna tar man sedan leran till indrejningen.

Lera uppstår genom en nedbrytning av mineraler, vittring från berg , bl.a. fältspat, granit och glimmer. Detta tar flera tusen år. Avlagringar har uppstått vid en naturlig slamning som sorterat materialet. Tyngre material som sten och grus faller till botten medan den feta leran avsätter sig ovanpå.

krukamnen_hjb