Så tillverkar vi karotter

3-fyrkantiga

Karotter – ett tidlöst stycke Gränsforshistoria
Bland de första Brukskärlen som krukmakare Karl-Johan Bergström då tillverkade i sin fabrik var karotter.
Som de praktiska kökstillbehör de var (och fortfarande är) framställdes de i stora upplagor, varpå de än idag kan tänkas dyka upp i gamla husgerådssamlingar.
Gränsfors Blomkruksfabrik tillverkar dessa alltjämt, om än i begränsad omfattning. Den nya generationens karotter framställs till största del av Ingela Bergström och görs enligt samma förfaringssätt som vid 1900-talets början.

När vi gör karotter så går det till på det sätt som det alltid har med ursprungliga verktyg och tekniker. Detta beror absolut inte på att det ska vara så, utan för att vi har kvar verktygen och det fungerar fortfarande utmärkt.

Man slår ihop en stor klump lera med en klubba på en bänk. Sedan läggs likadana stickor på vardera sidan om den rektangelformade klumpen som då, förhoppningsvis, är jämn och luftfri. Man skär därefter ”pannkakor” med hjälp av att låta en skärtråd löpa längs med stickorna. Dom plockas därefter bort, en på varje sida för att få en lika tjocklek.

Pannkakan av lera läggs över karottformen som ger avtryck med utseende och eventuell relief. Efter en stund släpper leran från formen och man kan beskicka den efter ytterligare torkning.

verktyg_karotter